چرا این همه نفرت

در ماه‌های اخیر نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران شدت گرفته است. ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶ با مراجعه به منزل پنج شهروند بهایی ساکن اصفهان پس از تفتیش منزل، آنان را بازداشت کردند. در بهمن ۱۳۹۵ شش دانشجوی بهایی از دانشگاه اخراج شدند. محل کسب و کار ۱۰۴ شهروند بهایی طی … More چرا این همه نفرت