پاسدار حسینی (طلوعی)

این یادداشت که از متن خاطرات روانشاد جناب «رمضانعلی عمویی» یکی از مسجونین بهائی بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۲ش تا ۱۳۶۷ ش می باشد به همراه تصویری از پاسدار طلوعی منتشر می شود . به گفته شاهدان بهائی اکثر بهائیان طهران به دست ایشان به شهادت رسیده اند . این اعمال از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۴ به دست ایشان صورت می گرفت … More پاسدار حسینی (طلوعی)