خلخالی های جلاد داعش وحشیانه آثار عظیم کهن ایران باستان را در موصل ویران کردند

کار اسلام ویران و خراب کردن است. آنان برای ساختن نیامدند بلکه برای فروپاشی و ویرانی تربیت و خلق شده اند. رفتارشان با انسان ها نیز همواره جنبه تخریبی و ویرانی ( شکنجه و اعدام) بوده و با زنان نیز همانگونه که می دانیم مانند اشیاء و لوازم منزل رفتار کرده اند. اگر تاریخ اسلام … More خلخالی های جلاد داعش وحشیانه آثار عظیم کهن ایران باستان را در موصل ویران کردند

دزدی وچپاول۷۰۰ میلیارد دلار، بی حالی بی توجهی ملت همیشه در خواب

هر انسانی با تمام نیرو و قدرت از هستی و دارایی خود و خانواده اش حفاظت و نگهداری می کند. تا آنجا که اگر دزدی وارد خانه ای شود همه افراد آن خانواده با همه امکانات خود در دستگیری دزد و تحویل او به مقامات قضایی کوشش خواهند نمود و چه بسا در این زد … More دزدی وچپاول۷۰۰ میلیارد دلار، بی حالی بی توجهی ملت همیشه در خواب

ولنتاین زوج‌های بهایی در زندان

 در گزارشگران حقوق بشر از شدت گرفتن فشار‌ها بر شهروندان بهایی و دستگیری شمار زیادی از آنان در یک سال اخیر خبر می‌دهند. آمار زندانیان بهایی هر روز در حال تغییر است و بسیاری از احکام قضایی که در سال‌های گذشته صادر شده‌اند، در ماه‌های اخیر به اجرا درآمدند. تصاویری ازرهبران زندانی بهائیان ایران که … More ولنتاین زوج‌های بهایی در زندان