از كودكان كار و مشكلاتشان چه مىدانيد ؟

-کودکان کار از دید یک نویسنده خارجی: “کودک پدر مَردان است” جمله مشهوری از ویلیام وُردوُرس است که نیاز به کودکان برای ساختن ملت و جامعه ای سالم را نشان می دهد. کودکی نخستین مرحله پَس از شیرخوارگی است. این دورانِ شکل گیری در زندگی انسان است به خاطر اینکه ذهن کودکان بسیار نرم، پذیرا … More از كودكان كار و مشكلاتشان چه مىدانيد ؟

جهان امروزي مشغول انرژي هسته اي ايران و ايران مشغول اعدامهاي خود

رژیم جمهوری اسلامی را بشناسید کارنامه رژیم اسلامی و سران آن پر است از اعدام. از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اعدامها آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. اعدامهایی برای ترساندن مردم و بی هرگونه دلیل محکمه پسندی. رژیم ایران بیش از ۷۰۰۰ نفر را تنها در دو سال اول انقلاب اعدام نمود. این اعدامها که … More جهان امروزي مشغول انرژي هسته اي ايران و ايران مشغول اعدامهاي خود