پیگیری یک پرونده؛ قتل شهروند بهایی در بندرعباس

شامگاه دوم شهریور سال گذشته، جسد «عطاءالله رضوانی»، شهروند بهایی در بندرعباس در اتومبیل شخصی در جاده‌ای خارج از شهر پیدا شد. ضارب یا ضاربین پس از به قتل رساندن فرد مذکور به ضرب گلوله، با ربودن موبایل از محل متواری شدند. عطاءالله رضوانی ۵۴ ساله، پدر دو فرزند ۱۵ و ۲۰ ساله، صاحب یک … More پیگیری یک پرونده؛ قتل شهروند بهایی در بندرعباس

  بی گمان ما به دوره توحش و بربریت بازگشته ایم. دوران حکومت های خونخوار کلده و آشور، و یا به دنبال آن بیابان گردان عربستان که با سبعیت و وحشیگری به  آن روزگار یورش می بردند، گروهی را قتل عام می کردند، دست، پا و چشم بسیاری را از بدن جدا می ساختند، به … More