جهان امروز جهان دانايي و خرد است

تردیدی نیست که با بروز و تولد عصر روشنگری و پایان حکومت خرافات بر اروپا بسیاری از ارزشها تغییر کرد. برای هزاران سال اکثر حکومتها مذهب زده و بر اساس خرافات بودند.کسی اگر قصد لشکر کشی و استفاده از نیروی انسانی در جنگ داشت ،آسانترین کار استخدام روحانیون و برانگیختن احساسات عوام و جوانان برای … More جهان امروز جهان دانايي و خرد است

تظاهرات علیه «پلیس شریعت» و پیشگیری از رشد اسلامگرایی در آلمان

تظاهرات علیه «پلیس شریعت» و پیشگیری از رشد اسلامگرایی در آلمان دوستان ساکن آلمان، اگر خواهان پیشگیری از رشد اسلام داعشی در آلمان هستید و خواهان آسایش و آرامش خود و فرزندانتان هستید در تظاهرات علیه سلفی های حامی داعش شرکت کنید! طرفداران مسلمان داعش در آلمان که به نام «پلیس شریعت» در شهر ووپرتال … More تظاهرات علیه «پلیس شریعت» و پیشگیری از رشد اسلامگرایی در آلمان

وصيت نامه

آن‌چه در ادامه می‌خوانید٬ متن وصیت‌نامه‌های هفت کشته‌شده‌ی بهایی٬ عضو محفل محلی شهر همدان است که برای نخستین بار توسط ایران‌وایر منتشر می‌شود. سهراب حبیبی٬ سهیل حبیبی٬ حسین خاندل٬ حسین مطلق٬ طرازالله خزین٬ ناصر وفایی و فیروز نعیمی٬ اعضای محفل محلی همدان بودند که در سال ۱۳۵۹ بازداشت و در خرداد ماه سال ۱۳۶۰ اعدام … More وصيت نامه

تفاوت اسلام محمدي با اسلام داعشي چيست ؟

اسلام ناب محمدی چیست؟ اگر زندگی محمدابن عبدالله را از دوران کودکی، یتیمی، سرگردانی او در کوچه و بازار، به عنوان پادو در خدمت شتربانان و کاروان داران در آمدن، تا زناشویی وی وی با زنی پیر و پولدار بنام خدیجه، و هم سفر بودن با رهبران و پیشوایان مسیحی، کلیمی، و زردشتی را با … More تفاوت اسلام محمدي با اسلام داعشي چيست ؟