نامه استادان بهایی از زندان رجایی شهر به فرهیختگان کشور

جمعی از استادان، مدیران و همکاران موسسه آموزش عالی علمی بهایی در نامه ای از زندان رجایی شهر خطاب به فرهیختگان ایران نوشتند :« موسسه علمی بهایی در سال 1366 یعنی 27 سال پیش در نتیجه محرومیت جوانان بهایی ایران از ورود به دانشگاه های سراسری شکل گرفت تا شعله دانش در قلوب این جوانان … More نامه استادان بهایی از زندان رجایی شهر به فرهیختگان کشور

– جامعه ای واپسگرا و مردمانی خرافاتی: چون نیک بنگریم جامعه ما لبریز از خُرافات است و شوربختانه مردمان مان بدین گونه امور موهوم علاقه وافری هم دارند، در ایران زمین چنانچه دروغ و خرافه را از در بیرون کنید، در چَشم بر هم زدنی از پنجره دوباره وارد خانه و زندگی افراد شده و … More

از کوزه همان تراود که در اوست * چرا عده‌ای اینقدر تعجب میکنند از پیدایش و بقای “حاکمیت اسلامی” در “جامعه اسلامی”…!؟آخوند‌ها خودشان نیامدند، اشتباه نکنید! آمریکا و انگلیس …هم آنان را به ایران نیاوردند، بلکه این ذهن ناآگاه و اسلام گرای بسیاری از مردم، آنها را به ایران کشاند! و اگر ۳۵ سال ملایان … More