فرقه ی ضالّه ی مضلّه

  فرقه ی ضالّه ی مضلّه (محمد نوری زاد) ارسال شده توسط: محمد نوری زاد  در تاریخ دهم مرداد ۱۳۹۲ فتاوایی که اخیراً ازجناب رهبری منتشرشده، نشان می دهد که مراتب علمی ای که درمیان مراجعِ ما دست بدست می شود – حتی درابتدایی ترین وجهش – به آنچنان سکته ی دردناک مغزی ای فروشده … More فرقه ی ضالّه ی مضلّه