دلایل اصلی رد صلاحیت هاشمی

 با این که تلاش زیادی شد تا علت رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی سن بالای او معرفی شود، گویی کم کم اعتراف به علت اصلی صریحتر میشود. دست کم مضمون صحبت های رضا سراج از اعضای سپاه چنین میگوید. گزارشی که خبرگزاری فارس از سخنرانی این «کارشناس عالی مسائل راهبردی و استراتژیک» و بازجوی سپاه در … More دلایل اصلی رد صلاحیت هاشمی

Execution of a female prisoner with blood-soaked body after 100 lashes

  Iran: Execution of a female prisoner with blood-soaked body after 100 lashes Execution of 6 prisoners in Hamedan, Tehran, Zahedan and Khorram Abad, and the implementation of repressive plan entitled “Promotion of social security” The inhuman regime of the mullahs, in a heinous act, hanged a female prisoner in Varamin Gharechak prison on Wednesday … More Execution of a female prisoner with blood-soaked body after 100 lashes