بالاخره دادگاه سعید مرتضوی

امروز دادگاه سعید مرتضوی برگزار شد. پشت درهای بسته و غیرعلنی.  برای من تعجبی نداشت. انتظار داشتید با این همه خودش شیرینی که برای نظام جمهوری اسلامی کرده، نظام او را در مقابل افکار عمومی محاکمه کند؟ اگر چنین کند، تکلیف خدمتگزاران فعلی نظام چه شود. مثلا همین وحید حقانی مباشر رهبر که همه جا … More بالاخره دادگاه سعید مرتضوی

وضعیت جسمی مطهره بهرامی حقیقی و مریم اکبری منفرد در بند زنان سیاسی

گزارشها حکایت از وضعیت وخیم جسمی مطهره بهرامی حقیقی و مریم اکبری منفرد زندانیان بند زنان سیاسی زندان اوین دارد. مطهره بهرامی حقیقی به همراه همسر،پسر و عروسش پس از حوادث عاشورای سال ۸۸ بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است و خانم اکبری منفرد به ۱۵ سال زندان و تبعید در زندان … More وضعیت جسمی مطهره بهرامی حقیقی و مریم اکبری منفرد در بند زنان سیاسی