هجوم شبانه ماموران به دفاتر مطبوعات اصلاح طلب/ خیز شبانه برای کودتای رسانه ای- انتخاباتی

ماموران امنیتی ساعتی پیش به طور همزمان به دفاتر مطبوعات اصلاح طلب هجوم بردند و تعدادی از اعضای تحریریه هر یک از روزنامه ها را تهدید به بازداشت کردند. بر اساس گزارش های رسیده به کلمه، تاکنون دفاتر روزنامه های اعتماد، شرق، بهار و آرمان مورد هجوم ماموران امنیتی و لباس شخصی قرار گرفته و … More هجوم شبانه ماموران به دفاتر مطبوعات اصلاح طلب/ خیز شبانه برای کودتای رسانه ای- انتخاباتی

بیانیه ی هفدهم ، حرف آخر میر حسین را فراموش نکنیم

بیانیه ی هفدهم به قولی حرف آخر میر حسین است و درست تر اینکه حرف اول و آخر میر حسین نگارنده به دوگانه ی اصلاحات و جنبش سبز یا اصلاح طلبان و سبزها باوری ندارد و در خاطر و ضمیر خود همه ی کسانی را که بر این دوگانه اصرار می ورزند مصداق «طایفه طایفه … More بیانیه ی هفدهم ، حرف آخر میر حسین را فراموش نکنیم