اعتراض سفارت ایران به انجمن دانشگاهی نروژ

به دنبال اعتراض سفارت ایران در اسلو به پوستری که از جانب دانشجویان نروژی منتشر شده است، «انجمن بین‌المللی یاری دانشگاهی نروژ» از حق آزادی بیان دانشجویان دفاع کرد. در پوستری که به تازگی از جانب تشکل دانشجویان و دانشگاهیان نروژی منتشر شده است، تصویر شش رهبر نامی تاریخ دیده می‌شود که از برابر هجوم … More اعتراض سفارت ایران به انجمن دانشگاهی نروژ