آزادی دکتر خزعلی را به ایشان و همه آزادمردان تبریک می گویم

چند لحظه پیش با خبر شدیم که دکتر خزعلی از زندان آزاد شدند . به امید آزادی همه عزیزان در بند که برای آزادی و شرف این مملکت از همه چیز خود گذشته اند .

پاسخی که روانشاد مهدی اخوان ثالث به خامنه ای داد

فرج سرکوهی مقاله ای در رادیو فردا در خصوص ابعاد روان شناختی برخورد آقای خامنه ای با هنرمندان و شاعران را نگاشته است. در انتهای این مقاله در خصوص برخورد آقای خامنه ای در کسوت امام جمعه تهران با اخوان در اوایل انقلاب، فرازهای زیر را نوشته است. «برخورد آقای خامنه‌ای با مهدی اخوان ثالث … More پاسخی که روانشاد مهدی اخوان ثالث به خامنه ای داد