باند ولی فقیه خواستار محاکمه آیت الله دستغیب شد!

جامعه روحانیت شیراز نزدیک به باند ولی فقیه، با انتشار بیانیه ای خواستار برخورد مجلس خبرگان و دادگاه ویژه روحانیت با آیت الله دستغیب شد. در این بیانیه آمده است، بار دیگر صداها و قلمهایی که می بایست در این برهه حساس ندای وحدت ملتهای اسلامی را با فریادی رساتر از گذشته به گوش سردمداران … More باند ولی فقیه خواستار محاکمه آیت الله دستغیب شد!